YYK

YURTBAY AQUA BITUM 2K

Bitüm polimer esaslı, çift komponentli,yüksek elastik kabiliyetine sahip su yalıtım malzemesi.

 

 

 

AVANTAJLARI

 • Dolgulu yapısıyla, rahat ve hızlı uygulama,
 • Kurumayı hızlandırma imkanı,
 • Yüksek kuru kalıntı oranı,
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme,
 • Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturma,
 • Yüzeyle mükemmel aderans,
 • Çevreyle dost, solventsiz ve asbest liftsiz içerik,

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANS

Renk: Siyah
Yoğunluk: Yaklaşık 1.0 kg/m2’dir
Çatlak Köprüleme: ≥2 mm 
Yağmura Dayanım: ≤ 24 saat Uygundur.
Suya Dayanım: Uygundur 
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: Uygundur
Yüksek Sıcaklıkta Boyutsal Kararlılık: Uygundur
Tamamen Kurumada Kalınlık Kaybı Oranı: Uygundur 
Kuru Kalıntı Oranı: %80
Yangına Tepki Sınıfı: E sınıfı 
Su Geçirimsizlik: 0,075 N/mm2 
Basınç Dayanımı: 0,30N/mm2 

TÜKETİM

Uygulama Alanı Min. Uygulama Kalınlığı (kuru film) Min. Tüketim
Zemin nemine maruz alanlar (birikme yapmayan zemin suları) 2 mm 2,5 lt/m²
Geçici süreli basınclı suaya karşı yalıtım (biriken zemin suları) 3 mm (fileli uygulama) 4,0 lt/m²
Sürekli basınçlı suya maruz alanlar (yeraltı suyu) 4 mm (fileli uygulama) 5,5 lt/m²

AMBALAJ

Bürüt 32 kg’lık Plastik kova.

RAF ÖMRÜ

 • Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajların ağzının açılmaması halinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
 • Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca 
 • Kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan korunmalıdır.

UYGULAMA ALANI

 • Tüm yapıların temel ve perde duvarlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
 • Yağmurlu, serin ve nemli havalarda uygulanmaz.
 • Emici olmayan yüzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

 • Brüt beton,
 • Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
 • Tuğla ve briketten yapılma duvarlar,
 • Eski bitümlü yüzeyler,
 • Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA SINIRI

Metal yüzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

 • Rulo, fırça ile uygulanır
 • Kuruma süresi: Min. 1 hafta
 • Toprak dolgusu için beklenilmesi gereken süre: 1 hafta

UYARILAR VE ÖNERİLER

 • Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
 • Uygulanan yüzeyler min. 3 gün dona karşı korunmalı ve UV dayanımlı bir malzeme olmadığından kuruma suresi sonrasında üzeri uygun bir malzeme ile kapatılmalıdır.
 • Uygulandığı temel perde duvarları üzerine koruma uygulaması yapılmadan toprak dolgusu yapılmamalıdır.
 • Sürekli basınçlı suya maruz alanlarda uygulama yapılacak yüzey betonu TS EN 206 gerekliliklerini sağlanmalıdır.
 • Yatayda yapılacak urun uygulaması sonrasında bir sonraki işleme geçmeden önce, tüm yüzeye polietilen örtü serilmelidir.
 • Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
 • Kurumuş kalıntılar tiner yardımıyla temizlenmelidir.

UYGULAMA ŞARTLARI

 • Ortam sıcaklığı: + 5 °C ile + 35 °C arası.
 • Çok sıcak havalarda ve direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Donmuş veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

 • Rulo ve fırça yardımıyla tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre belirlenmelidir.
 • İkinci kat uygulamasına, uygulama birinci kata zarar vermeyecek kadar kuruduğunda geçilmelidir.
 • Geçici ve sürekli su basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı cam elyaf file veya keçe uygulaması birinci ve ikinci kat uygulaması arasında tüm yüzeye yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİ

 • Fırça
 • Rulo 

DEPOLAMA ŞARTLARI

 • Asidik, bazik ve oksitleyici özelliği olan maddelerden uzak tutunuz.
 • Her zaman orjinal veya benzeri kapalı kaplarda muhafaza ediniz.
 • Ambalaj üzerindeki önerileri dikkate alınız. 5 - 50oC arasındaki kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayınız. Isı ve güneş ışığına karşı koruyunuz.
 • Ateş kaynaklarından uzak tutunuz. 
 • Dikey vaziyette en fazla 3 adet ürünü depolayınız.

Profesyonellere Özel
Değerli Bilgiler

Tüketim Hesaplama

Projenizde tüketeceğiniz ürün miktarını hesaplayabilirsiniz.

DEVAM

Ürün Tablosu

Ürün tabloları ve uygulama alanı tablolarına ulaşabilirsiniz.

DEVAM

Güvenlik Dökümanları

Yüksek performanslı ürünlerimizin kalite belgelerine ulaşabilirsiniz.

DEVAM

Kalite Belgeleri

Ürünlerimizin güvenlik dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

DEVAM

Ürün Broşürü

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

DEVAM

SU İZOLASYON